Vanliga besvär

Ryggskott

Ryggskott förorsakas i de allra flesta fall av plötsliga tunga lyft eller en snabb roterande rörelse. Smärtan är lokal och strålar inte alltid ut till nedre kroppsdelar. Ryggskott förorsakar stelhet i ryggen och möjligtvis också sned hållning beroende på muskelsammandragningar. Kallt väder och drag kan också påverka. Desto längre patienten lidit av åkomman, desto viktigare är det med massage och tyvärr så går det oftast åt flera behandlingar.

Ischias

När smärtan strålar ned för din rygg längs benet talar man om ischias. Orsaken till ischias är långtifrån alltid ett strukturellt fel eller en skada; tvärtom beror den oftast på ett tryck som pressar på nervrötterna. Ofta är orsaken otillräcklig rörlighet hos kotlederna, eller spasmer som förorsakar spänning och irritation hos muskeln och bindvävnaden som omger nervroten och därigenom stör nervfunktionerna. Å andra sidan kan spasticitet hos ryggmusklerna låsa kotlederna. Sträckning av bind- och muskelvävnader kan förorsaka att den mjuka vävnaden runt nervrötterna sväller och irriteras och åtföljande tryck och irritation stör nervimpulserna i nervbanorna. När en disk sväller kan den gelaktiga inre massan tränga ut genom diskens hölje och sträcka vävnaden som i sin tur pressar direkt på ryggradsnerverna. En sådan svullnad kan ofta åtgärdas genom behandling av ryggen. Om disken dock redan har spruckit (Diskbråck) och den gelaktiga massan inuti disken har trängt ut är inte ett snabbt botande med manuell behandling möjligt och kirurgi kan bli nödvändig. Det är dock alltid klokt att ta reda på om besvären kan behandlas manuellt utan kirurgiska ingrepp.

Huvudvärk

En betydligt större orsak än man tidigare trott till långvarig huvudvärk, är problem med spänningar i axelmuskulaturen. Musklerna i övre ryggen och axlarna har blivit spända och möjligen även förorsakat låsningar i övre ryggraden. Om inte några behandlingar räcker för att minska eller att få bort besvären, finns det skäl att göra en noggrannare undersökning eller att patienten tar kontakt med vården.

Migrän

Faktorer som utlöser migränanfall, kan t.ex. vara

  • s.k. veckoslutmigrän (Tordagssyndrom), när veckans arbetstryck lättar och man borde koppla av, utlöses migrän
  • psykiska besvär
  • vissa födoämnen och drycker, också näringsbrist kan påverka
  • brist på vila
  • starka dofter
  • vissa läkemedel
  • inre och yttre faktorer, som påverkar ögonen och synen
  • hormonrubbningar

Fastän många olika faktorer kan utlösa migrän, har de flesta migränpatienterna ändå en gemensam delfaktor, – spända muskler i axlarna och övre ryggen. Orsaken till muskelspänningen må sedan vara fysisk eller psykisk, slutresultatet är ändå detsamma. Massage av axlar och övre rygg, samt mobilisering av hals- och bröstkotor har avgörande betydelse för att eliminera besvären.

Hälsporrar

De flesta patienter med hälsporre har blivit fria från sina besvär efter några behandlingar. Man har inte nödvändigtvis behövt behandla symptomområdet, utan massage av ryggmuskler och framförallt vadmuskulaturen har varit tillräckligt som behandling. Detta visar på hur viktig muskulatur och nervimpulsfunktion är för att vår kropp skall fungera.

Domningar i t.ex. armar

Största orsaken till att händerna domnar, är låsningar mellan kotor i nacken och övre ryggen, som förorsakas av muskelspänning i axelmusklerna. Symtomen kan förvärras av spända muskler i armarna. Således kan även detta besvär avhjälpas med våra behandlingar. Konsultation av läkare rekommenderas vid påtagliga och långvariga domningar före behandling hos oss.

Kristallsjukan

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel eller så kallad karusellyrsel beror på att de så kallade otolitstenarna, ”kristallerna”, har lossnat från sin vanliga plats och hamnat i någon av båggångarna (örat). Kristallernas uppgift är att känna av lägesförändringar när kroppen gör någon form av rörelse. Har kristallerna lossnat och hamnat i båggångarna kan man istället känna karusellyrsel och illamående. Många patienter upplever detta som åksjuka eller som sjösjuka.

Hur uppkommer kristallsjuka?

Vanligen uppkommer kristallsjuka efter att man har utsatts för hjärnskakning eller om man har fått någon form av virus som satts sig på balansnerven. Ofta finns det ingen direkt förklaring till varför man drabbats av kristallsjuka och inte heller varför kvinnor oftare drabbas än män. Kvinnor drabbas oftast när de har passerat 40-års ålder.                  Kan behandlas med massage, laser och lättare töjningar.